Σε διαβούλευση το σχέδιο «Αποζημίωση Επάρκειας Ισχύος»

Σε δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η πρόταση επί του σχεδίου του «Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» (ΜΜΑΕΙ). Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση και την βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας του προτεινόμενου μηχανισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΝ είχε υποβάλλει, στις 19 Οκτωβρίου 2018, την προκαταρκτική κοινοποίηση του ΜΜΑΕΙ στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εξελίξεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας συνοδεύονται από έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού. Υπάρχει η ανησυχία ότι η αγορά μπορεί να μην στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα για την προσέλκυση επενδύσεων που θα  διασφαλίσουν ένα  μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ικανό να καλύψει τη ζήτηση με επαρκές επίπεδο αξιοπιστίας.

Αρκετά κράτη-μέλη εφαρμόζουν ήδη παρόμοιους μηχανισμούς, μέσω δημοπράτησης «Δικαιωμάτων Αξιοπιστίας» (Reliability Options), που επιτρέπουν την ομαλή διαθεσιμότητα ισχύος στο σύστημα από τους παρόχους. Ζητούμενο είναι μια διαδικασία καθορισμού του ποσού της ισχύος που απαιτείται ώστε:

·         να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια για την ικανοποίηση της ζήτησης, ειδικά στις περιόδους αιχμής

·         να διασφαλίζεται ένα αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας του συστήματος

Μέσω του ΜΜΑΕΙ προσφέρεται κάλυψη κινδύνου για τους προμηθευτές από τυχόν υψηλές τιμές της αγοράς σε περιόδους έλλειψης διαθεσιμότητας ισχύος και κατ’ επέκταση έμμεση προστασία για τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, μέσω της υποχρέωσης φυσικής παράδοσης της ισχύος, εξασφαλίζεται με όρους αγοράς η μακρόχρονη επάρκεια ισχύος του συστήματος.

κατασκευή ιστοσελίδων | TUODY Software

Post Author: Iliop