Σε τελικό στάδιο η ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου στον Λούρο Πρέβεζας

Μετά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) που υπεγράφη από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας (υπ’ αριθμ. 18401/08-02-2019), μετά βεβαίως και τις ομόφωνες αποφάσεις, τόσο του Δ. Πρέβεζας, όσο και του Π.Σ. της Περιφέρειας Ηπείρου και αφού προηγήθηκε και η προβλεπόμενη Δημόσια διαβούλευση, η εταιρεία “ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 Ι.Κ.Ε.” προχωρά στην διαδικασία έκδοσης οριστικών όρων σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ, την ολοκλήρωση της οικοδομικής άδειας και την επιλογή της τεχνικής εταιρείας που θα ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου. Η εν λόγω εγκατάσταση αφορά μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,99 MW, από καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται μετά από αναερόβια χώνευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, κύρια της περιοχής του Δήμου Πρέβεζας. Πρόκειται για κτηνοτροφικά απόβλητα (από εκτροφές βοοειδών, χοίρων, πτηνών και αιγοπροβάτων), απόβλητα εγκαταστάσεων μεταποίησης ζωικών προϊόντων, υπολείμματα κηπευτικών καλλιεργειών θερμοκηπίου και υπαίθρου, απόβλητα εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων (κατσίγαρος κλπ). Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ήδη με τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο την περιοχή του Δήμου Πρέβεζας, συμβάλλοντας έτσι:
1. Προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας
2. Ευκολότερη αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
3. Προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων και καλλιεργειών από διάφορους υγειονομικής σημασίας κινδύνους
4. Προστασία του Αμβρακικού
Παράλληλα η εταιρεία σκοπεύει στην αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας που θα παράγεται σε θερμοκηπιακές μονάδες υδροπονίας ή στην αξιοποίηση της από κοινωνικούς φορείς. Τα στερεά απόβλητα θα κομποστοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα σε αντικατάσταση και περιορισμό των χημικών που χρησιμοποιούνται ως σήμερα στην περιοχή, τα δε υγρά σε εκτάσεις δενδροκομίας και καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών.
Πρόκειται δηλαδή για ουσιαστική συνεισφορά στην καλύτερη διαχείριση της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής στο σύνολο της περιοχής. 

Πηγή: mypreveza.gr

Post Author: AgroPress