Συμβάσεις εργασίας ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου | ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (Α) υδρομετρήσεις – δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους), (Β) εργαστηριακοί προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους), και (Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfProsklisi_50854_22-11-2017_Ω7ΛΒΟΞ3Μ-Κ60.pdf

pdfAftepistasia__Ipoerga_6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ.pdf

docSxedio_Ipovolis_Protasis.doc

Διευκρινίζεται ότι στα απαραίτητα δικαιολογητικά, σημείο 7 παραλείφθηκε εκ παραδρομής η φράση “όπου απαιτείται”.

 

elgo.gr

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *