Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικό της περίπτερο στην γαστρονομική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στον Ο.Λ.ΠΑ στην Πάτρα στις 29/30 και 31 Μαρτίου 2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη συμμετέχει στην έκθεση «RegionalAgenda» με στόχο την προώθηση της διακρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας, την προώθηση των μοναδικών σε ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων του τόπου μας και την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας.

«Η συμμετοχή μας στην έκθεση “Regiona Agenda” εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο της της Περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυξάνοντας τη προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων μας και τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Η αειφόρος τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας εξαρτάται από την προβολή των ιδιαίτερων αγροτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή διατροφική αξία. Επίσης, η στήριξη των συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας θα αναβαθμίσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και επεσήμανε:

«Η προβολή και η αξιοποίηση της τοπικής και περιφερειακής γαστρονομικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής αποτελεί το εργαλείο για την αποτελεσματική ανάδειξη των παραγωγικών πλεονεκτημάτων του αγροτικού τομέα της περιοχής μας και των αγαθών της τοπικής παραγωγής».

Στο αυτό γεγονός συμμετέχουν διαπιστευμένοι μάγειρες απ’ όλη την Ευρώπη παρουσιάζοντας ελληνικές και μεσογειακές συνταγές βασιζόμενοι πάντα σε εξαιρετικές πρώτες ύλες. Η έκθεση αποσκοπεί στη προβολή των περιφερειών και της γαστρονομικής τους κληρονομιάς, στην ανταλλαγή γνώσεων και εφαρμογών μεταξύ των συμμετεχόντων δείχνοντας την κατεύθυνση σε πρωτοποριακά προϊόντα διατροφής.

Κυρίαρχο στοιχείο της έκθεσης είναι η γαστρονομική καινοτομία και παράδοση προβάλλοντας τη σημασία της υγιεινής διατροφής, αναδεικνύοντας διακεκριμένες καλλιέργειες προϊόντων και τις νέες τάσεις του γαστρονομικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο.

Πληροφορίες Τηλ 2613613216/276/250

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης

και Προέδρου Αγροδιατροφικής Σύμπραξης κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου

Post Author: AgroPress