Συνάντηση εργασίας στο Αγρίνιο για τη χαρτογράφηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στη Δυτική Ελλάδα

Η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος με έμφαση στο αγροδιατροφικό κλάδο, αποτελεί το αντικείμενο συνάντησης εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

Η εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 6.30 το απόγευμα, στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, γίνεται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος European Entrepreneurial Regions (EER). Σε αυτό έχουν επιλεγεί δέκα βραβευμένες Περιφέρειες στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματιών Περιφερειών, μεταξύ των οποίων είναι και η Δυτική Ελλάδα.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών, του επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε κάθε μια από αυτές, ώστε να εντοπιστούν και να προωθηθούν τα ενδεδειγμένα κίνητρα για μεγέθυνση των τοπικών επιχειρήσεων και αύξηση της απασχόλησης.

Στη συνάντηση μετέχει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένας εκ των συντονιστών του  Ευρωπαϊκού consortium που υλοποιεί το έργο με την Καθηγήτρια Ελένη Τσιπούρη.

Στόχος της συνάντησης, είναι η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, ώστε να εντοπισθούν αδύνατα σημεία και προβλήματα, να αναδειχθούν ευκαιρίες και να προταθούν λύσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής. Περαιτέρω η συνάντηση θα βοηθήσει ώστε να προταθούν θέματα που θα ενδιέφεραν τους φορείς για την συμμετοχή σε ανταλλαγές απόψεων με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και οικοσυστήματα και την καταγραφή ιδεών και προτάσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο νέο ΕΣΠΑ.

Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετάσχουν καταθέτοντας τις απόψεις και προτάσεις τους εκπρόσωποι επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού κλάδου.

Post Author: Iliop