Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θ. Βασιλόπουλου για το έργο TAGs και την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας

Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θ. Βασιλόπουλου για το έργο TAGs και την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας

Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο του στην Πάτρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος με μέλη της Ομάδας του έργου TAGs για τη Γεωργία Ακριβείας και τον εταίρο, το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Ομάδα ενημέρωσε τον κ. Βασιλόπουλο για την πρόοδο του έργου και την πορεία της εφαρμογής μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας στην περιοχή της αποξηραμένης λίμνης της Αγουλινίτσας του Νομού Ηλείας και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας, η οποία παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, έγινε αναφορά στην προοπτική να πραγματοποιηθούν και νέες εφαρμογές στις Π.Ε. Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, σε καλλιέργειες αμπέλου και ελιάς για την ενθάρρυνση υιοθέτησης τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας από ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Παντελής Μπαρούχας, η Υπεύθυνη του έργου – στέλεχος της ΔΑΟ, Ελένη Κακαρίδη και οι εργαζόμενοι του έργου.

Το έργο «Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Post Author: katerina