Σχέδια βελτίωσης – Ποσοστά επιδότησης για τη Δυτική Ελλάδα

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα σχέδια βελτίωσης από τους παραγωγούς και από τις επιχειρήσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους γεωπόνους μελετητές και με τους εμπορικούς αντιπροσώπους για την δημιουργία των επιχειρηματικών σχεδίων και την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων.
Με το πρόγραμμα να έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν χρειάζεται ο κάθε παραγωγός να κινητοποιηθεί εγκαίρως για να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης δημόσιας διαβούλευσης για την Δυτική Ελλάδα έχουν προκύψει τα παρακάτω ποσοστά επιδότησης:
60% για τους νέους γεωργούς που είναι ενταγμένοι στο σχετικό μέτρο, για τους γεωργούς που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος ηλικίας, για τις συλλογικές επενδύσεις, για τους γεωργούς των ορεινών περιοχών ενώ 50% για όλους τους υπόλοιπους.
Σύφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να έχουμε εκκίνηση του μέτρου. Συνεπώς σπεύσατρε στους μελετητές σας για την έγκαιρη ενημέρωση.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *