Σύλλογος Νέων Αγροτών Αχαΐας: υπέρογκο ποσό του προστίμου φτάνει να στοιχίζει όσο ένας καινούριος στάβλος!

Προβλήματα αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι που προτίθενται  να νομιμοποιήσουν τις σταβλικές εγκαταστάσεις τους οι οποίες είτε είναι σε άλλη περιοχή από τον κύριο στάβλο τους είτε ο στάβλος τους είναι μετακινούμενος.

Το μεγάλο ύψος του προστίμου καθιστά δύσκολο να βγει άδεια. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των κτηνοτρόφων (αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις τιμές των ζώων, των προϊόντων κ.λπ) και στη δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν. Είναι μια πραγματικότητα πως τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα μεγάλα για την αξία ή την υπεραξία που δίνουν οι σταβλικές εγκαταστάσεις.

Η παράταση εκπνέει στις 08/11 και το υπέρογκο ποσό του προστίμου φτάνει να στοιχίζει όσο ένας καινούριος στάβλος!

Ο σύλλογος κινείται προς την κατεύθυνση να μειωθεί το ποσό του προστίμου και να ψηφιστεί νόμος ώστε να μπορούν να δηλωθούν οι σταβλικές εγκαταστάσεις τους.

Οι μετακινούμενοι στάβλοι δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν (όταν υπάρχει τσιμεντοκολώνα  σε μια κατασκευή πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο και χρειάζεται νομιμοποίηση για τους κτηνοτρόφους που ανέλαβαν μετά το 2011)

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι νέοι αγρότες που μπήκαν στα προγράμματα νέων αγροτών το 2014, οι οποίοι δεν μπορούν να τακτοποιηθούν και να νομιμοποιήσουν τις σταβλικές εγκαταστάσεις τους οι οποίες χρειάζεται να νομιμοποιηθούν  για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Post Author: AgroPress