Την Έναρξη της 43ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο (GFMC) κήρυξε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Φωτεινή Αραμπατζή “Κοινός στόχος η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου”

Τη σημασία που αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση στην βιώσιμη – περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά – ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, ανέδειξε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Φωτεινή Αραμπατζή κηρύσσοντας την έναρξη της 43ης   Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων στο Ζάππειο.

Η αρμόδια  Υφυπουργός αξιολόγησε ως «ιδιαίτερα σημαντικό» τον ρόλο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο, καθώς, όπως σημείωσε, «παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για να προωθηθούν συνέργειες μεταξύ των κρατών της περιοχής στην κατεύθυνση επίτευξης του κοινού στόχου που είναι η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου».

Προς την κατεύθυνση αυτή, η κα Αραμπατζή

-αναγνώρισε την αναγκαιότητα από τη μία να στηριχθεί η αλιεία μικράς κλίμακας με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και από την άλλη να εφαρμοστεί ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης βασισμένο στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα,

-επαναβεβαίωσε την βούληση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (IUU) Αλιεία μέσω της περιφερειακής συνεργασίας,

-επισήμανε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τόσο τα όποια προβλήματα δημιουργούνται εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής όσο και η εισβολή στη Μεσόγειο μη ενδημικών (χωροκατακτητικών) ειδών.

«Καθώς η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα έχουν το χαμηλότερο ποσοστό βιώσιμων ιχθυαποθεμάτων (37,8%), σύμφωνα με τη φετινή έκθεση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η αδράνεια δεν είναι επιλογή. Έχει έλθει η ώρα για τολμηρές αποφάσεις και πιο αποτελεσματική συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον στη Μεσόγειο, την θάλασσά μας», τόνισε η κα Φωτεινή Αραμπατζή παραπέμποντας στη φράση του Ομήρου ότι «μια θάλασσα γεμάτη ψάρια και θαλασσινά είναι παράγοντας ευδαιμονίας».

Post Author: katerina