Τι Αναπτυξιακός είναι αυτός για τον πρωτογενή τομέα της Χώρας;

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και όλοι με έκπληξη είδαμε, περίεργα πράγματα
που δείχνουν καταρχήν το πόσο μικρή είναι η σημασία που δείχνουν οι ευθύνοντες για τον «βασικό Πυλώνα
ανάπτυξης της Χώρας» (όπως διατρανώνουν, όπου βρεθούν και όπου σταθούν).
Αυτό, που καταλαβαίνει κάποιος, είναι ότι οι συντάκτες του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι τελείως
άσχετοι, με τον Πρωτογενή Τομέα και τα προβλήματα του. Όταν βάζουν περιορισμό, στα γεωργικά
μηχανήματα να μην ξεπερνούν το 30% της συνολικής επένδυσης, ουσιαστικά βάζουν φραγμό στο να μην
επενδύσουν οι αγρότες ή επιχειρήσεις τους. Όταν βάζουν περιορισμό στα γεωργικά κτίρια, να μην ξεπερνούν
το 45% της επένδυσης, ουσιαστικά βάζουν φραγμό στους κτηνοτρόφους να μην κατασκευάσουν ποιμνιοστάσια
και γεωργικές αποθήκες. Όταν προωθούν, να κατασκευάζονται θερμοκήπια με έγκριση τύπου, ουσιαστικά
βάζουν φραγμό στους χιλιάδες αγρότες (με θερμοκηπιακές μονάδες) της Δυτικής Ελλάδος, που κατασκευάζουν
τα κλασσικά θερμοκήπια για την καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου (φράουλες, καρπούζια και λοιπά
κηπευτικά).
Αγνοούν λοιπόν τα βασικά συστατικά της αγροτικής οικονομίας, εκπλήσσοντας ακόμη και αυτούς που
είχαν προβλέψει τα προβλήματα που δημιούργησε ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος που προσπάθησαν να
πείσουν (αλήθεια ποιους ; ) ότι χρειάζεται αλλαγές ο Νέος Αναπτυξιακός.
Αλλά φεύ, άνθρακας λοιπόν ο θησαυρός.
Δεν πρέπει εδώ να παραλείψω, το αλαλούμ των εγκρίσεων ή απορρίψεων μεταξύ των Περιφερειών,
για την προηγούμενη περίοδο του Αναπτυξιακού. Για την ίδια επένδυση π.χ. άλλη Περιφέρεια ενέκρινε και
άλλη Περιφέρεια απέρριπτε. Στις δε αιτιολογίες απόρριψης μεγάλη ήταν η γκάμα των απαντήσεων (πέραν της
κάθε επιστημονικής προσέγγισης………)
Θα ήταν σκόπιμο και αναγκαίο, να μαζέψει το Υπουργείου Ανάπτυξης, τις απαντήσεις αυτές, για να δει
το πόσο άσχετοι είναι μερικοί, που κρίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων και ρίχνουν στα τάρταρα τον Πρωτογενή
Τομέα.
Μετά από τριάντα (30) χρόνια μελετητής, ειδικευμένος στις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα νόμιζα,
ότι τα έχω δει όλα .
Μάλλον έκανα λάθος.

Πάτρα, 24-10-2022

Με εκτίμηση

Γεώργιος Π. Σιγαλός
Γεωπόνος
τ. Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ παρατήματος
Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
τ. Αντιδήμαρχος Πατρών

Post Author: AgroPress