Τοποθετήθηκαν «έξυπνοι» μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα επιλεγμένα κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα 14 κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία επελέγησαν να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια, στα πλαίσια του έργου Esmartcity (Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking – Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων), ανέλαβε την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων του τομέα ευθύνης της. Για το σκοπό αυτό επέλεξε 14 κτίρια (11 κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες της ΠΔΕ και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες και τα 3 Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Πατρών), στα οποία και έγινε εγκατάσταση ψηφιακών «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

«Η ανάπτυξη προϋποθέτει τη βέλτιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το κάνει πράξη»δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι «η δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος, όπως επιδιώκει το Esmartcity, θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο στον τομέα των υπηρεσιών προς τον πολίτη, όσο και προς το περιβάλλον με τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, το οποίο είναι και ο κύριος στόχος».

Σκοπός της εγκατάστασης των ψηφιακών μετρητών ενέργειας στα κτίρια είναι, η επίτευξη της μέτρησης και καταγραφής της ενέργειας που καταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο, η δημιουργία βάσης δεδομένων, αλλά και η διασύνδεση και αξιολόγηση των ηλεκτρικών μεγεθών και των παραμέτρων της. Τα παρατηρούμενα ηλεκτρικά μεγέθη θα αξιολογηθούν καταλλήλως έτσι ώστε με παρεμβατικές κινήσεις να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα κτίρια με τελικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Την έξυπνη διαχείριση ενέργειας που επιχειρείται στα κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενέργειας Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων Μαρία Μακρή, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Esmartcity Datathon που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Το Esmartcity Datathon διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ και εταίρο του έργου Esmartcity.

Post Author: AgroPress