Το κρασί ξεμένει από σταφύλια

Ενώ είναι γεγονός ότι το ελληνικό κρασί είναι ανωτέρας ποιότητας, ενώ η ζήτηση (κυρίως στο
εξωτερικό) είναι συνεχομένη και αυξανόμενη, δυστυχώς η πρώτη ύλη, δηλαδή οι εκτάσεις σταφυλιών,
συνεχώς μειώνονται.
Που οφείλεται αυτό; Κυρίως στον περιορισμό (λόγω κανόνων της Ε.Ε.) των εκτάσεων για νέες
φυτεύσεις. Ίσως το οινοποιήσιμο αμπέλι, να είναι το μοναδικό είδος που επιτρέπεται να φυτεύσεις αν
και εφ’ όσον έχεις άδεια φυτευσης. Τα στρέμματα που επιτρέπονται να φυτευθούν καθ΄ έτος δεν
επιτρέπεται να ξεπερνούν το 1% των υπαρχόντων στρεμμάτων αμπέλου. Δίνονται δε σε κάθε νομό, με
κάποια κριτήρια που καθορίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), κατόπιν
αιτήσεων των ενδιαφερομένων αγροτών και όσοι εγκριθούν έχουν περιθώριο να φυτεύσουν, εντός
τριετίας.
Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα παράξενα των κριτηρίων, που πολύς λόγος, εχει γίνει τόσο από φορείς
των αγροτών, όσο και από οινοποιούς. Αφορούν κυρίως την μοριοδότηση – πριμοδότηση ήδη μεσαίων
και μεγάλων αμπελουργών (σε σχέση με μικρούς ή καθόλου κατέχοντες αμπέλια), τα υψομετρικά
κριτήρια (προτιμώνται οι έχοντες αγροτεμάχια σε υψόμετρο άνω των 500m), αν έχουν άλλα αμπέλια
που είναι βιολογικά άνω των πέντε (5) ετών. Δυστυχώς, σε συνέχεια των ανωτέρω δεσμεύσεων έχουμε
και εγκατάλειψη παραδοσιακών αμπελώνων (κυρίως λόγω τιμής κάποιων ποικιλιών).
Στην συγκυρία αυτή, υπάρχουν περιοχές της χώρας (όπως οι τρεις (3) νομοί της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος) που οι αιτήσεις κάθε χρόνο είναι περισσότερες (σε αριθμό στρεμμάτων) από τα
στρέμματα που δίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), οπότε δεν
ικανοποιούνται όλες.
Αποτελέσματα όλων αυτών των γεγονότων είναι τα οινοποιία, να δυσκολεύονται να βρουν
πρώτη ύλη, σταφύλι. Οι προτάσεις έχουν γίνει επανειλημμένως, τόσο για αλλαγή του ποσοστού (%)
που δίνεται ετησίως για νέες φυτεύσεις, όσο και για αλλαγή των κριτηρίων μοριοδότησης των
αιτήσεων.
Αν δεν αλλάξουν τα δυο ανωτέρω, τα στρέμματα οινοποιησιμου αμπέλου, θα μειώνονται
συνεχώς και ένα παραδοσιακό προϊόν της χώρας μας, (κατά πλειονότητα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη) το κρασί δεν θα μπορεί να
ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Post Author: AgroPress