Υποχρεώσεις παραγωγών και αγοραστών γάλακτος

Κάθε παραγωγός γάλακτος υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, υπό τη μορφή μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά.

Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση  ορθής  πρακτικής κατά την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία του γάλακτος και των παραγόμενων υποπροϊόντων γάλακτος.

Η δήλωση υποβάλλεται κάθε τρίμηνο, και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορούν οι παραδόσεις γάλακτος. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος υποχρεούται να υποβάλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος για κάθε είδος γάλακτος χωριστά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παραλαβής του γάλακτος.

Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ελέγχου η εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων στο πλαίσιο των τριμηνιαίων/μηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο για μη ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.3 και 1.7 αντίστοιχα.

Οι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα μόνο από άλλους αγοραστές που διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 4 από την αρμόδια αρχή ελέγχου, και μόνο από κτηνοτρόφους που διαθέτουν ενεργό κωδικό ΕΛΓΟ (EL) με τον αντίστοιχο αριθμό ζώων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

Οι παραγωγοί γάλακτος παραδίδουν γάλα μόνο σε αγοραστές που διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 4 από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

Προς  ώρας η εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ δεν λειτουργεί, που σημαίνει ότι οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι για την περίοδο από Ιανουάριο ως Ιούνιο να αποστείλουν με email στο gala@elog.gr  τις ποσότητες ανά κατηγορία γάλακτος, συμπληρώνοντας το υπόδειγμα 3 του ΦΕΚ. Στη συμπλήρωση του υποδείγματος είναι απαραίτητος ο κωδικός ΕΛΓΟ, που είναι μοναδικός για κάθε παραγωγό. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό ΕΛΓΟ σας μπορείτε να τον βρείτε μέσω της σελίδας  elogak.gr,  μέσω του συνδέσμου http://hermes.elog.gr/elog/elogweb.find.search_producer και τη φόρμα του υποδείγματος μέσω του συνδέσμου  και επιλέγοντας φόρμες-υποδείγματα http://www.elogak.gr/(S(l5qccsbs015kt555fbd5pd35))/Elogak/formesAigoprovio.aspx?pagenb=20858.

Μανετζής Θεοδόσης

Φοροτεχνικός

Post Author: katerina