Φυτοπροστασία – ολοκληρωμένη διαχείριση

Στην ιστοσελίδα minagric.gr υπάρχει μία σειρά από προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης για σημαντικές καλλιέργειες της χώρας μας. Ενδεικτικά στοιχεία που περιέχονται είναι οι αποστάσεις φύτευσης, τεχνικές πληροφορίες για τα κλαδέματα, για την λίπανση και την φυτοπροστασία ανά στάδιο ανάπτυξης. Η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται συνεχώς, με τελευταίες προσθήκες για το 2017 το βαμβάκι και την ελιά, ενώ από προηγούμενες χρονιές υπάρχουν για κερασιά, καπνό, αμπέλι, ρύζι και ακτινίδιο.

Το κάθε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης έχει συνταχθεί από ερευνητές και προέκυψε σε συνεργασία με παραγωγούς από διάφορες περιοχές της χώρας. Μέσα από την μελέτη των εργασιών αυτών μπορεί να αποκτήσει σημαντικά οφέλη ένας νέος αγρότης στο ξεκινημά του αλλά και ένας έμπειρος θα μπορούσε να διευρύνει τους ορίζοντες του βλέποντας πρακτικές διαφορετικές από τις δικές του.

Σε κάθε περίπτωση οι γεωπόνοι και οι καλλιεργητές που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες έχουν ένα σημείο αναφοράς για το τι οφείλει να εφαρμόζει ένας σύγχρονος παραγωγός.

Η προσπάθεια είναι ενδιαφέρουσα και αναμένουμε να συνεχιστεί με προσθήκη και άλλων σημαντικών καλλιεργειών αλλά και με την επικαιροποίηση των υπαρχόντων όταν απαιτείται.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *