Ύποπτες περιπτώσεις που “μυρίζουν” εκμετάλλευση προγράμματος θέτει η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ υπόψιν του Γ.Γ. του Υπουργείου

Mε επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκο Αντώνογλου,  ο Πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατολιάς θέτει το θέμα της αξιολόγησης των νέων Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την Περίοδο 04/2018 – 03/2021 και γνωστοποιεί  ύποπτες περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης διερεύνησης.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

“Κύριε Γενικέ,
Ως έκφραση 18 συνεταιρισμών μελών μας, που έχουν ήδη υποβάλλει  προγράμματα
εργασίας αφού πρώτα αναγνωρίστηκαν ως Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο,
ζητούμε την ενεργοοποίησή σας ως καθ’ ύλη αρμόδιος και Πρόεδρος της ΚΕΟΕΦ
π̟ροκειμένου να εφαρμοστούν στο ακέραιο, τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και τα κριτήρια
στις Υ̟πουργικές Αποφάσεις προκειμένου να υπάρξει αντικειμενική και διάφανη αξιολόγηση από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η πληροφόρηση μας έως σήμερα είναι ελλειμματική και συγκεχυμένη με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται εύλογες απορίες και ερωτήματα όσον αφορά τη διαχείριση και
αξιολόγηση των ανωτέρω  προγραμμάτων (νέων Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων).
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ̟ πληροφορίες που έχουν τεθεί υυπόψιν μας και σύμφωνα με
δημοσιεύματα:
1. Αναγνωρίστηκαν 27 οργανώσεις ελαιουργικών φορέων στο νομό Ηρακλείου,
Εξ όσων γνωρίζουμε οι 13 από αυτές δεν είναι καν στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών
Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων. Εκτιμούμε ότι έως 15/03 θα  πρέπει με
υποογραφή σας να αποταχθούν. (Καν. 611/2014, ̟αρ. 4, άρθ. 7).
2. Η ένταξη συνεταιρισμών στο Μητρώο εκ των υστέρων και περαν της 31/01/2018 θα
πρέπει να θεωρηθεί νόμιμη μεν, αλλά χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στα  προγράμματα
Ο.Ε.Φ. (Ν. 4384, ε̟ιστολή Γ.Γ. υ̟’ αριθ. 337/121335, ε̟ιστολή με αρ. ̟ρωτ: 2790/132787
της διεύθυνσης οικονομικών ελέγχων, επιθεώρησης και συνεργατισμού).
3. Υπάρχει αλληλογραφία με όλες τις οργανώσεις (!!!) για την ηλεκτρονική υποβολή,
διάφορες συμμπληρώσεις εγγράφων και με αποκορύφωμα την τουλάχιστον
≪παράξενη≫  επέκταση  των εγγυητικών συμμετοχής σε καλής εκτέλεσης, χωρίς να
υπάρχει έργο (!!!) γεγονός  που ευνοεί μόνο μία τράάπεζα και μάλιστα σε ασφυκτικούς
χρόνους.
Κύριε Γενικέ,
Σας γνωρίζουμε πως σε ότι μας αφορά είμαστε  αποφασισμένοι να  παρακολουθούμε εκ
του σύνεγγυς τη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοσθούν
στο ακέραιο οι αποφάσεις του Υπουργείου. Είμαστε βέβαιοι ότι μοιραζόμαστε την ίδια
αγωνία και πως σε αυτό τον αγώνα θα σας έχουμε συμπαραστάτη, ως καθ’ ύλη αρμόδιο.
Είμαστε  πάντα στη διάθεσή σας, έτοιμοι να υιοθετήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια  σας
που βασίζεται στις αρχές της εντιμότητας, της διαφάνειας και τήρησης των νόμων,
στοιχεία ̟ που χαρακτηρίζουν την έως σήμερα  πορεία σας και που θεωρούμε δεδομένο ότι
και σε αυτή την ̟περίπτωση θα πράξετε ό,τι είναι αναγκαίο υπερασπιζόμενος τη
νομιμότητα και την  υψηλού αισθήματος ευθύνης διαδρομή σας”

Post Author: katerina