17ο Επιστημονικό Συνέδριο Βελτίωσης Φυτών στην Πάτρα από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται στην Πάτρα στο ξενοδοχειο Porto Rio από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018, με τίτλο:

‘Η συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία”

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται τόσο κλιματικά, όσο και οικονομικά. Η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων θα συμβάλει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και θα προάγει την ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας, φορέων του Δημοσίου και επαγγελματικών ομάδων.

Στο Συνέδριο θα αναδειχθούν θέματα σχετικά με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και είδη, την αειφόρο γεωργική ανάπτυξη, τις βιοτικές κι αβιοτικές καταπονήσεις, την προστασία και διατήρηση των φυτογενετικών πόρων, την προστασία του αγροτικού και δασικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων στους τομείς των τροφίμων και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ενδεικτικές Θεματικες Ενότητες

  • Γενετική Βελτίωση των Φυτών, επίκαιρες τάσεις και προοπτικές
  • Προστασία και Διατήρηση Φυτογενετικών Πόρων
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Βελτίωση των Φυτών για αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και την παραγωγή βιομορίων.
  • Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Γεωργία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε το site του συνεδρίου πατώντας εδώ>>>

Post Author: AgroPress