Μείωση των εκτάσεων καλλιέργειας στην Ε.Ε. μέχρι το 2030

Σε προγνωστική έκθεση σχετικά με συνολικά στοιχεία της αγροτικής παραγωγής της Ε.Ε. που παρουσιάζεται στην επίσημη σελίδα της, παρατηρούμε κάποιες ενδιαφέρουσες τάσεις μέχρι το έτος 2030.

Ένα πρώτο στοιχείο το οποίο παρουσιάζεται είναι η επερχόμενη σταδιακή μείωση των εκτάσεων καλλιέργειας από σχεδόν 180 εκ, εκτάρια στα 170 εκ. εκτάρια.

Σχετικά με την παραγωγή των σιτηρών αναμένεται αύξηση από τους 301mt το 2017 στους 341mt το 2030. Μάλιστα συνοδεύεται και από σταδιακή αύξηση των τιμών.

Η πρόσφατη τάση αύξησης των εκτάσεων των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών θα επιβραδύνει όχι λόγο μείωσης της ζήτησης, αλλά εξαιτίας περιορισμού του κέρδους για τον παραγωγό χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξηση των τιμών πώλησης των προϊόντων.

Τέλος σχετικά με την παραγωγή ενεργειακών φυτών η αγορά αναμένεται να παραμείνει στάσιμη σε εκτάσεις, με αύξηση όμως των τιμών. Στον συγκεκριμένο τομέα όμως η πρόγνωση δεν είναι αξιόπιστη καθώς η πολιτική της Ε.Ε. είναι υπό σχεδιασμό και υλοποίηση και ενδέχεται κάποια αλλαγή στρατηγικής να επηρεάσει τον τομέα της αγροτικής παραγωγής των ενεργειακών φυτών.

 

πηγή: ec.europa.eu/info

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *