9η η Ελλάδα σε παραγωγή του πρωτογενούς τομέα στην Ε.Ε. των 28

Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη όμως συγκεκριμένα στατιστικά δείχνουν ότι υστερούμε. Πού όμως; Ας δούμε με λίγους πίνακες κάποια ενδιαφέροντα επίσημα στοιχεία από την Eurostat.

Παρατηρούμε ότι η φυτική παραγωγή έχει αρκετά μεγαλύτερη δυναμική από την ζωική παραγωγή.

9η η Ελλάδα στο μερίδιο παραγωγής στην Ε.Ε. των 28

Στον ακόλουθο χάρτη, όμως, φαίνεται ότι το εισόδημα δεν είναι ανάλογο με τις ώρες εργασίας. Με άλλα λόγια δουλεύουμε πολύ και βγάζουμε λίγα. Πολλές χώρες έχουν μεγάλη απόδοση σε αυτόν το δείκτη έχοντας πλούσιες περιοχές. Μόνο η Ολλανδία παρουσιάζει μεγάλο εισόδημα ανά ώρα εργασίας σε επίπεδο χώρας.

Τί συμπέρασμα μπορεί να βγει από τα δύο αυτά στοιχεία;

Εισόδημα ανά ετήσιο χρόνο εργασίας

Η απάντηση δίνεται επίσης από γράφημα που δίνει το μέσο εισόδημα ανά χώρα. Εδώ παρατηρούμε πως στην Ολλανδία ο παραγωγός έχει τα περισσότερα κέρδη το χρόνο από όλες τις χώρες ενώ η Ελλάδα με την μεγάλη παραγωγή, δεν εκμεταλλεύεται αυτή τη δυναμική και το εισόδημα του παραγωγού και είναι κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε.. Σημαντικό στοιχείο για παρατήρηση είναι η Γαλλία που αποτελεί την ατμομηχανή του πρωτογενούς τομέα της Ε.Ε., εντούτοις ο παραγωγός έχει μικρότερα έσοδα από την Ισπανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.

Τί απαιτείται για την βελτίωση της εικόνας για την Ελλάδα;

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε με απλή αντιγραφή πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι εκσυγχρονισμός και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. Ιδέες παρουσιάζονται πολλές και πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να τολμήσουν. Να δοκιμάσουν νέες καλλιεργητικές τεχνικές, νέα αυτοματοποιημένα συστήματα καλλιέργειας, νέες καλλιέργειες όπου υπάρχει κορεσμός στην αγορά με τις υπάρχουσες κ.ο.κ.

 

πηγή: επίσημα στοιχεία Eurostat 2016

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *