Δημιουργία αγροτουριστικής μονάδας

Είναι συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να δημιουργούνται αγροτουριστικές μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσω αυτών των μονάδων ο επισκέπτης γνωρίζει στοιχεία του τόπου που επισκέπτεται, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, τα προϊόντα που παράγονται, την τοπική κουζίνα και γενικότερα για την ζωή των κατοίκων. Επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μοναδικά και […]