Πρόσκληση για το μέτρο βιολογικής κτηνοτροφίας ύψους 200 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018. Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση εκδίδεται με νέα κριτήρια επιλογής που δίνουν βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη δράση της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική, στην ηλικία του υποψηφίου […]

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την διαδικασία είσπραξης μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών, εξέδωσε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016, (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση […]

Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή στην Δυτική Ελλάδα

Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει έντονη κινητικότητα από επενδυτές για την δημιουργία μονάδων ζωικής παραγωγής στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται μεγάλη σταβλική εγκατάσταση προβάτων στο όριο των νομών Αχαϊας- Ηλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την δημιουργία μονάδας με αγελάδες στο νομό Ηλείας. Και οι δύο είναι μεγάλες […]