Μέτρο 6.1 Νέων γεωργών 2016

Στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις και τις τροποποιήσεις του μέτρου 6.1 που αφορά την εφαρμογή των ετών 2016 και 2017 Προσκλήσεις και  τροποποιήσεις Μέτρου 6.1 2016-2017