Χρήση της γεωθερμίας στην εκμετάλλευση θερμοκηπίων

Σε μια εποχή που η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη ,  θα πρέπει να προσαρμοσθούμε στα νέα δεδομένα  και απαιτήσεις  της αγοράς  και όχι να την αντιμετωπίζουμε με όρους  και πρακτικές της δεκαετίας  του ’70 και ’80. Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες που θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας . Η Ισλανδία, μία […]

Featured Video Play Icon

Υδροπονική μονάδα παραγωγής μαρουλιού

Πώς είναι ένα σύγχρονο θερμοκήπιο παραγωγής μαρουλιού; Με το floating system και με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος μπορούμε να παράγουμε όλο το χρόνο, με μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει πολλά οφέλη. Το αρνητικό του σημείο είναι το αυξημένο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται. Στο βίντεο μπορούμε να δούμε ένα τέτοια θερμοκήπιο.