Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Δράσης 10.1.04 “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” του Π.Α.Α. 2014 – 2020

Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως περιοχές παρέμβασης θεωρούνται η Λεκάνη Πηνειού Ηλείας (Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Πηνειού, Δυτικής Αχαΐας), Υγρότοποι Αμβρακικού (Δήμοι Άκτιου – Βόνιτσας, Αμφιλοχίας), Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Δήμοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου) και Λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχεία και Οζερός (Δήμοι Αγρινίου, Ξηρομέρου).

Αναλυτικά η ενημέρωση από την περιφέρεια

“Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προέβη στην έκδοση της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3256/Β’), η οποία αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” του Π.Α.Α. 2014-2020, μεταξύ των οποίων και η Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Αναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης το προσεχές χρονικό διάστημα.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 του Π.Α.Α. «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Εν όψει της πρόσκλησης της Δράσης και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να προβούν στο προγραμματισμό των εργασιών στις εκμεταλλεύσεις τους, κυρίως σε ότι αφορά στις χειμερινές καλλιέργειες, έχοντας πληρέστερη ενημέρωση για το είδος των επιλέξιμων καλλιεργειών και διευκρινίσεις για μια σειρά ερωτημάτων, ιδιαίτερα σε όσους εκ των ενδιαφερομένων δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής της Δράσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. στο σύνδεσμο www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia peribalon/5694-drasi-10-1-04 και στην ιστοσελίδα της Αγροτικής Ανάπτυξης www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=dae21e619b67f958 είναι αναρτημένα:

Το αρχείο «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δράσης 10.1.04», στο οποίο δίνονται οι απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα παραγωγών και μελετητών.

Το αρχείο «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», στο οποίο ορίζεται το φυτικό κεφάλαιο, δηλαδή οι επιλέξιμες καλλιέργειες των Ομάδων καλλιεργειών των Δεσμεύσεων Α, Β, Γ και Δ (βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017) καθώς και τα επιλέξιμα είδη φυτών για:

α) Την εδαφοκάλυψη στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων με κλίση μεγαλύτερη του 8% στη δέσμευση Α,

β) Τη ξηρική αμειψισπορά στη δέσμευση Β και

γ) Τη χλωρά λίπανση στις δενδρώδεις καλλιέργειες στη δέσμευση Γ.

Δικαιούχοι της δράσης είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και να δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.) του ενδιαφερόμενου. Οι δεσμεύσεις των παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης είναι πενταετούς διάρκειας. Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.”

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *