Γεωργικές προειδοποιήσεις – Πατάτα 9/11/2017

Οι βροχές ευνοούν την ανάπτυξη περονόσπορου και αλτερναρίωσης στις περιοχές ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ.

Συστήνεται να συνεχιστεί η φυτοπροστασία για τον περονόσπορο ενώ όπου απαιτείται εφαρμογή για αλτερναρίωση να γίνεται συνδυαστικά με αυτή του περονόσπορου.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *