Άρδευση ακριβείας

Η χρονιά που διανύουμε έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο δίνει στην σωστή διαχείριση του νερού πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τους παραγωγούς που ασχολούνται με υπαίθριες καλλιέργειες το πρόβλημα είναι κρίσιμο και οφείλουμε να ανοίξουμε την συζήτηση για την ορθή πρακτική της άρδευσης ακριβείας. Γενικότερα τα συστήματα για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων βοηθούν στην […]