Ανάμεσα στα τρία καλύτερα της χώρας το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας

H αποτίμηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας και οι προοπτικές του απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο πρόεδρος του ΠΣΕΚ Γιώργος Αγγελόπουλος (αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών) και ο αντιπρόεδρος Βασίλης Μπουργανός (Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα για το σημαντικό έργο […]