Συμβάσεις εργασίας ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου | ΙΕΠ Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του […]