Από 19 Φεβρουαρίου έως 21 Μαρτίου 2019 η υποβολη αιτήσεων για τη «Βιολογική Γεωργία». Ένταξη και κηπευτικών!

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στις 31-12-2018 στην έκδοση της νέας (2ης) Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια του μέτρου 11- «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τη δράση 11.1.1 για τη μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές και τη δράση 11.2.1 για τη διατήρηση καλλιεργειών σε βιολογικές πρακτικές […]

Ανάκληση ενταγμένων πράξεων – οικειοθελής αποχώρηση παραγωγών στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενταγμένους παραγωγούς στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους στο προσεχές χρονικό διάστημα, με  βάση την με αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης και κατόπιν Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου […]