Φυτοπροστασία – ολοκληρωμένη διαχείριση

Στην ιστοσελίδα minagric.gr υπάρχει μία σειρά από προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης για σημαντικές καλλιέργειες της χώρας μας. Ενδεικτικά στοιχεία που περιέχονται είναι οι αποστάσεις φύτευσης, τεχνικές πληροφορίες για τα κλαδέματα, για την λίπανση και την φυτοπροστασία ανά στάδιο ανάπτυξης. Η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται συνεχώς, με τελευταίες προσθήκες για το 2017 το βαμβάκι και την ελιά, ενώ […]