Υδροπονική μονάδα παραγωγής μαρουλιού

Πώς είναι ένα σύγχρονο θερμοκήπιο παραγωγής μαρουλιού; Με το floating system και με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος μπορούμε να παράγουμε όλο το χρόνο, με μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει πολλά οφέλη. Το αρνητικό του σημείο είναι το αυξημένο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται.
Στο βίντεο μπορούμε να δούμε ένα τέτοια θερμοκήπιο.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *